Vysvětlujeme: Co jsou to gas fees

Vysvětlujeme: Co jsou gas fees a co o nich potřebujete vědět?

Gas fees jsou poplatky, které se účtují uživatelům sítě Ethereum při provádění transakcí a smart contractů. Jedná se o způsob, jak zajistit, aby se zdroje vynakládaly efektivně a spravedlivě. Proto musí uživatelé sítě za transakce platit poplatky, jejichž výše se mění v závislosti na vytíženosti sítě. Postupně si popíšeme, jak vlastně fungují a proč jde o férový způsob, jak v konečném důsledku provozovat blockchainovou síť.

V blockchainu Ethereum každá interakce (transakce nebo provedení smart contractu) vyžaduje určité množství výpočetních zdrojů. Tyto zdroje se měří v jednotkách zvaných GWEI a náklady na provedení konkrétní akce se vyjadřují ve spotřebovaném plynu (gas). Součástí každé interakce v Ethereum síti je požadavek týkající se gas fee, který musí uživatel odsouhlasit elektronickým podpisem v peněžence (například MetaMask). Tato informace o výši poplatku je následně zaznamenána v blockchainu spolu s informací o samotné transakci.

Takto vypadá potvrzení o transakci (konkrétně o nákupu NFT) v prohlížeči Etherscan, který zaznamenává všechny transakce. Na obrázku můžete vidět, že uživatel zaplatil částku 0.8495 ETH za NFT a k tomu poplatek za provedení transakce ve výši 0.003 ETH. V době provedení transakce byl „gas“ přibližně 17 gwei.

Vysvětlujeme: Co jsou to gas fees
Etherscan.io

Poplatek platí uživatelé těžařům, kteří používali používají své výpočetní zdroje k ověření a provedení transakce nebo kontraktu. V současnosti se v rámci Proof of Stake platí stakerům, kteří zamykají kryptoměnu ETH, aby jí ověřovali bloky v blochchainu. Výše gas fee je určena uživatelem, avšak musí být dostatečně vysoká na to, aby se zahrnula do následujícího bloku transakcí.

Gas fee je důležitou součástí ekosystému Ethereum, protože pomáhá zajistit, aby síť zůstala decentralizovaná a bezpečná. Vyžadováním toho, aby uživatelé za spotřebované zdroje platili, gas fee motivuje těžaře/stakery k ověřování a provádění transakcí a pomáhá zabránit „spamu“ a zneužívání sítě.

Je důležité uvědomit si, že gas fees se mohou výrazně lišit v závislosti na podmínkách sítě. V době vyšší aktivity sítě mohou být gas fees vyšší, neboť existuje větší „soutěž“ o prostor v bloku a výpočetní zdroje. Naopak v době nízké aktivity sítě mohou být gas fees nižší.

Jak se vypočítávají gas fees

Gas fees se vypočítávají na základě dvou hlavních faktorů: počtu spotřebovaných jednotek plynu (gas) a ceny plynu v gwei (jednotka Ethereum, kde 1 gwei = 0.000000001 ETH). Cena plynu v Gwei se mění v závislosti na aktuálních podmínkách na trhu a konkurence.

Počet spotřebovaných jednotek plynu (gas) určuje množství výpočetních zdrojů, které jsou potřebné k provedení konkrétní transakce nebo smart contractu. Každá akce na blockchainu Ethereum má svůj vlastní gas limit, který určuje maximální množství plynu, které může být spotřebováno při provádění této akce. Standardní limit poplatku v síti Ethereum je 21 000 jednotek.

Pokud chce uživatel provést interakci se sítí, musí určit, kolik plynu bude potřebovat a jakou cenu je ochoten zaplatit. Gas fee se pak vypočte takto:

Maximální cena = cena paliva (gwei) x limit paliva (gas) x cena ETH x 1,e-9

Příklad: Když chceme převést ETH z jedné adresy na druhou, defaultní limit paliva je 21000. Cena paliva záleží na vytíženosti sítě, pro příklad si proto můžeme určit, že aktuální gwei bude 100. Uživatelé si mohou zkontrolovat aktuální gwei na síti Ethereum pomocí nástrojů jako Etherscan nebo Eth Gas Station. Cena ETH je v současnosti přibližně 1200 dolarů. Konečný výpočet v tomto případě bude:

Maximální cena = 100 (gwei) x 21000 (gas) x 1200 (cena ETH) x 0.000000001 = 2,52 dolarů

Je důležité si uvědomit, že výše gas fee může mít vliv na to, jak rychle se transakce nebo smart contract provede. Pokud je aktuálně gwei 100 a vy pošlete transakci s gwei 50, nejprve projdou v síti všechny transakce s vyšším gwei a vaše transakce bude úspěšná až v momentě, kdy gwei klesne na 50.

Jaké typy „fees“ známe

  • Base fee je poplatek, který slouží jako „rezervní cena“ v případě, že chce být uživatel zařazen do bloku. Tato cena se musí minimálně rovnat základním poplatkům, které se vypočítávají nezávisle na aktuálním bloku a místo toho se určují podle předchozích bloků. Díky tomu jsou transakční poplatky pro uživatele předvídatelnější.
  • Priority fee je poplatek, který uživatelé mohou platit, aby zvýšili pravděpodobnost, že jejich transakce nebo smart contract bude proveden rychleji. Tento poplatek posune transakci před ostatní transakce v řadě. Zaplatit priority fee může být vhodné v naléhavých případech, aby měl uživatel jistotu, že mu transakce projde. Nicméně je nutné uvědomit si, že placení priority fee může být nákladné a nemusí být vždy zapotřebí. Je důležité zvážit, zda je placení vyššího gas fee v daném případě skutečně nezbytné.
  • Max fee je maximální poplatek, který jsou uživatelé ochotni zaplatit za provedení své transakce. Tento volitelný parametr je známý jako maxFeePerGas. Aby se transakce provedla, musí maximální poplatek překročit součet základního poplatku a priority fee. Odesílateli transakce se vrátí rozdíl mezi maximálním poplatkem a součtem základního poplatku a priority fee.

Nejčastější chyby, které souvisejí s gas fees

  • Uživatelé nastaví příliš nízký limit paliva. Gwei se dlouhodobě pohybuje kolem 12 až 30 gwei při běžném provozu sítě. Pokud nastavíte limit na 10 a méně, je pravděpodobné, že budete čekat na provedení transakce dlouhé dny, nebo vám vůbec neprojde.
  • Uživatelé nastaví příliš vysoký limit paliva. Za určitých podmínek sítě se nevyplatí zaplatit extrémně vysoké poplatky jen proto, aby vám transakce prošla, často se stačí přizpůsobit tržním podmínkám a není třeba gas „přepálit“. Za gas fees můžete při chybném nastavení zaplatit až stovky nebo tisíce dolarů.
  • Uživatelům transakce neprojde a zaplatí poplatek za failed tx. Tato událost se nejčastěji děje při mintování NFT. V případě, že je velmi velká poptávka a menší nabídka, je pravděpodobné, že některým uživatelům, kteří odeslali transakce s nižším gwei, jejich nákup sítí neprojde. Pokusíte-li se koupit NFT z vyprodané kolekce, ale transakce bude mít nejprve status „pending“ a následně, v případě neúspěchu, bude mít status „fail“. I v takovém případě zaplatíte část poplatku za transakci.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..