Zkratka z anglického Want To Trade, v překladu „chci vyměnit“, používá se v případě, kdy má investor zájem vyměnit nějaké aktivum za jiné.