Utilities (utility)

Jde o využitelnost/přidanou hodnotu tokenu, který držitele opravňuje ke konkrétní činnosti, poskytuje mu určité výhody nebo speciální přístup. Tyto specifické druhy využití tak dávají majitelům NFT hodnotu nad rámec tržní ceny. Mezi utility patří například různé typy členství, přístup k prémiovému obsahu, zážitky v reálném světě, levnější merch, využití daného NFT ve hře či metaverse.