Zkratka z anglického To Be Announced nebo To be Agreed, v překladu „bude oznámeno“ nebo „bude dohodnuto“, se používá v případě, že ještě není známa konkrétní informace.