Značí podvod, nekalou praktiku nejčastěji vzniklou za účelem odcizení finančního majetku jiné osoby nebo skupiny osob. Rovněž jsou tímto pojmem nazývány také podezřelé operace či projekty, které vypadají podezřele.