Royalties

Autorský honorář nebo licenční poplatek pro původního tvůrce díla. Tento poplatek zaplatí obchodníci s NFT (většinou prodávající), když prodávají NFT na sekundárních trzích. Výši těchto poplatků určuje původní autor, nejčastěji v době mintování projektu.