Roadmap

Vize projektu obsahující součet všech plánů a úkolů, jež chce tým za daným projektem zrealizovat, za předem stanovený časový úsek.