Q1, Q2, Q3, Q4

Zkratka z anglického Quarter, v překladu „čtvrtletí“, značí spolu s daným číslem čtvrtletí v daném roce. Q1 = první čtvrtletí, Q2 = druhé čtvrtletí, Q3 = třetí čtvrtletí, Q4 = čtvrté čtvrtletí.