Zkratka z anglického Not Gonna Lie, v překladu „Nebudu lhát“, nejčastěji se využívá v negativním slova smyslu.