Metaverse

Metaverse si můžeme představit jako virtuální realitu, kde reálné osoby působí pod svou virtuální realitou často reprezentovanou virtuálním avatarem. Uživatelé metaverse mají možnost vzájemně komunikovat a interagovat s dalšími aktivními členy.