Hot wallet

Jedná se o softwarovou peněženku, kterou si uživatelé mohou stáhnout a nainstalovat do svého zařízení. Softwarové peněženky jsou pohodlnější, neboť se k nim dá snáze přistupovat než k hardwarovým, k jejichž přístupu je zapotřebí připojení fyzického zařízení k počítači. Ačkoliv je přístup k softwarovým peněženkám komfortnější, jsou však náchylnější k útokům a snáze se dají hacknout kvůli připojení k Internetu. Mezi nejznámější softwarové peněženky patří Metamask, Coinbase Wallet či Phantom Wallet na Solaně.