Hodler

Někdo, kdo drží NFT či kryptoměnu. Často jsou tímto pojmem označovány osoby, které neprodávají a drží po dobu delšího časového horizontu. Pojem vznikl z anglického „holder“, tedy „držitel“.