Generative art

Umění, které bylo zcela nebo částečně vytvořeno s použitím autonomního systému (počítačem).