Gas wars

Jde o jev, se kterým se může investor setkat během mintu, kdy je velmi vysoký zájem o konkrétní kolekci. Účastníci mintu soupeří v tom, kdo je ochoten obětovat větší částku za poplatek za tzv. gas fee. Úspěšně projdou transakce těm uživatelům, kteří zaplatí nejvyšší poplatky. Poplatek v Ethereum síti platí uživatelé i za neúspěšnou transakci.

Gas wars mohou v extrémním případech způsobit, že se původní cena za gas fees vyšplhá až například ke stovkám či tisícům dolarů, pokud je poptávka po daném projektu enormní a contract není dostatečně optimalizovaný. Gas fee se zvýší jen na nezbytnou dobu, dokud mint daného projektu neskončí.