Gas fees

Poplatky v blockchainové síti za provedení transakcí. Nejznámější jsou poplatky v Ethereum síti, neboť patří k těm cenově nejvyšším. Výše gas fees závisí na vytíženosti a kapacitě sítě.