Označení vycházející z anglického slova family, v překladu rodina. Tímto pojmem v hovorové angličtině lze označit blízký okruh lidí, v našem případě komunitu (např. „Doodles fam“ = Doodle komunita). Rovněž se využívá i pro oslovení jednotlivce („Hey fam, how are you doing?“).