Escrow

Druh obchodu, v rámci kterého figuruje mimo kupce a prodejce i třetí strana, tzv. prostředník. Ten zajišťuje bezproblémový a férový průběh obchodu, kdy každá strana (kupec, prodejce) ve finále dostanou, co mají.

Jak tento proces funguje? Kupec/prodejce osloví prostředníka, aby jim pomohl s obchodem. Obě strany (kupec, prodejce) zašlou prostředníkovi to, co je součástí obchodu (na straně kupce např. ETH, na straně prodejce pak NFT). Jakmile prostředník obdrží jak ETH, tak i NFT, a potvrdí souhlas obou stran s dokončením obchodu, zašle kupci NFT a prodejci ETH a dokončí tak daný obchod. Všechny strany dostanou to, na čem se zpočátku domluvily, bez obav, že by je druhá strana podvedla/okradla.