Decentralizace

Síť nezávislá na centrální autoritě (např. bance), veškerý systém řídí její uživatelé, kontrolují jej a rozhodují o tom, jak se bude síť nadále rozvíjet.