Zkratka z anglického Decentralized Autonomous Organization je decentralizovaná autonomní organizace, která nemá řídící struktury. O budoucnosti této organizace rozhodují její členové, kteří disponují hlasujícím právem. Pro zapojení se do DAO je často zapotřebí vlastnit kryptoměnu daného projektu, která slouží jako hlasovací právo.