Centralizované finance (z anglického Centralised Finance) fungují na principu centralizace a umožňují provádět operace s financemi pod dohledem centrální autority (např. banky), a to za pomocí jimi zvoleného finančního systému.

Opakem jsou takzvané decentralizované finance (DeFi).